Diensten Contact Accountant/Boekhouder Links
Snekerpoort 9
8701 HK Bolsward
0515-579405
info@rbootsma.nl
Accountant/Boekhouder

Door het merendeel van onze relaties worden we aangesproken als boekhouder. U kent dat wel, men zegt dan: dat spul ligt bij de boekhouder. Het bekt natuurlijk ook veel beter dan: ja, dat ligt bij mijn fiscaal adviseur of accountant. Hoe zit dat nu allemaal?

Op ons gebied bevinden zich vele bedrijven, die zich administratiekantoor, boekhoudbureau, belastingadvieskantoor, accountantsbureau of iets dergelijks noemen. In de praktijk doen ze vaak allemaal hetzelfde werk: Boekhouden voor hun relaties, naar aanleiding daarvan een jaarrapport samenstellen en de bijbehorende fiscale aangiften verzorgen en natuurlijk de aanverwante bedrijfsadviezen verstrekken.

Wat is het verschil?
Tussen accountant en administrateur/boekhouder/belastingadviseur.


De naam accountant is beschermd. Alleen RA (RegisterAccountant aangesloten bij NIVRA) en AA (Accountant-Administratieconsulent, aangesloten bij NOvAA) mogen zich accountant noemen. Een accountant mag als enige (onder voorwaarden) een goedkeurende verklaring verstrekken bij een jaarrekening, oftewel de accountant mag verklaren dat het echt zo is geweest.

In het Kleinbedrijf worden vrijwel geen goedkeurende accountantsverklaringen verstrekt. Dit komt omdat het niet verplicht is,en doordat het Kleinbedrijf meestal niet aan alle voorwaarden voor afgifte kan voldoen.

Een belangrijke voorwaarde is bijvoorbeeld dat er een organisatie is met verschillende disipline’s, functiescheidingen en verantwoordelijkheden en als de ondernemer het enige personeelslid is die dan zowel inkoop, verkoop, uitvoering als de betalingshandelingen verricht, zal duidelijk zijn dat er aan deze voorwaarden niet kan worden voldaan.

Bij een Kleinbedrijf is het, andersom, ook weer veel overzichtelijker en daarom alleen al is een verklaring bij de jaarrekening overdreven.

Uiteraard wordt bij het samenstellen van de jaarrekening altijd nog wel gekeken of iets wel logisch is en wordt het vermeld zoals de wet voorschrijft en daarom wordt vaak een zogenaamde samenstellingsverklaring bij de jaarrekening afgegeven.

Dan is (meestal) wel wat gecontroleerd (bijvoorbeeld of het opgegeven banksaldo ook klopt met hetgeen in de jaarrekening staat), maar het duimendikke controleboek is er niet op los gelaten.

Bij het Kleinbedrijf kan de accountant dus eigenlijk zijn werk niet doen.

Een samenstellingsverklaring geeft geen garantie en is zo goed als de moraliteit en de bestede tijd van de desbetreffende samensteller of dit nu een accountant of boekhouder is (want iedereen mag deze verklaring verstrekken).

De accountant behoort op grond van de wet integer en moreel correct te handelen. Reden waarom zoveel mensen ondanks de vele schandalen (terecht) vertrouwen hebben in een accountant.

Wij zijn echter net als de accountant aanspreekbaar op integriteit, moraliteit en meer algemeen op juist werk, niet vanwege de wet maar vrijwillig vanuit ons lidmaatschap bij NOAB. We werken ook met eigen kwaliteitsregels, die er voor zorgen dat onze rapporten niet onderdoen voor welk rapport van een ander. Bent u toch niet tevreden dan heeft ook de NOAB een tuchtcollege, die dan over ons gaat oordelen en eventueel veroordelen....

Voor de kleinere ondernemer is de jaarrekening vaak een noodzakelijk kwaad en alleen nodig omdat er belasting moet worden betaald en soms voor de bank, want vanwege de regeltjes zal de doorsnee kleine ondernemer van de jaarrekening toch al vrijwel niks begrijpen.

Het gaat dus om adviezen en vooral om niet teveel of liever minder belasting betalen!