Diensten Contact Accountant/Boekhouder Links
Inboeken
Fiscale aangiften
Jaarrekeningen
Loonadministratie
Inkomsten Belasting
Snekerpoort 9
8701 HK Bolsward
0515-579405
info@rbootsma.nl
Jaarrekeningen

De jaarrekening geeft een jaarlijks overzicht van de financiële administratie van een bedrijf.

Het bestaat uit een balans , een resultatenrekening of winst -en verliesrekening over het afgelopen boekjaar , een toelichting op beide en in bepaalde gevallen een accountantsverklaring.